Stamboom aangepast

Ik heb de stamboom aangepast, dit omdat Ben Berends is overleden op 12 April 2020. Ben Berends was getrouwd met Lenie Crutzen (Maria Magdalena Gerarda Crutzen) en deze Leny zit in de tak van Aegidus Crutzen wiens zoon Johan Hendrik Crutzen de vader is. Ben Berends woonde op Terwinselen.
Daarnaast heb ik eens gekeken waar de familie post vandaan kwam, want Gerardus Crutzen, een zoon van Aegidius Crutzen was getrouwd met Maria Post. En je weet in de tijd van de Mijnindustrie is heet wat volk verhuisd naar Limburg. De Familie Post
komt uit Friesland en is via Amsterdam in Nieuwenhagen terecht gekomen. En zoals het Toeval wil ken ik een familie lid van die familie Post, die vlak bij mij in de buurt woont.

Overigens is ook nog Frans Lahaije overleden. Frans was een vriend van me en zoals het toeval speelt zijn familie staat in de stamboom van de Familie Delahaije. Hij is niet overleden aan Corona, maar aan Parkinson. In deze tijd moet je dat er bij vermelden. Van Ben Berends weet ik het niet.
2020NAKZYT_A