Bergamo

De foto's van de opening van Café Bergamo toegevoegd. Onder het hoofdje Families en dan Habets